Rollen som operatør

OBOS OpenNet tilrettelegger for at brukerne av nettet skal få reell valgfrihet når de skal bestille bredbåndstjenester. Vi kobler sammen ulike bredbåndsnett, vi tilbyr forskjellige tjenesteleverandører å bruke nettet, og vi yter vårt beste for å være verdiskapende for våre kunder og leverandører.

web_fiber_multipatch_617

En bærebjelke i vår forretningsmodell er at alle tjenesteleverandører har samme vilkår og forutsetninger, noe som skaper gode vilkår for konkurranse.

Gunstig miks av tjenesteleverandører

OBOS OpenNet mener det er viktig med et bredt utvalg av tjenesteleverandører – både store etablerte aktører og små utfordrere. Et bredt og variert tilbud skaper både god dynamikk og større trygghet.

OBOS OpenNet jobber derfor aktivt for å kunne tilby et stort antall tjenester og tjenesteleverandører i våre åpne nett. Med bredbånd fra OBOS OpenNet kan sluttbrukerne velge blant ulike leverandører av blant annet Internett, TV og telefoni – alt etter egne behov og ønsker.