OBOS OpenNet

OBOS OpenNet bringer valgfrihet og konkurranse til norske bredbåndsnett.

OBOS OpenNet bygger fibernett og kobler boliger til nettet. I vårt nett er flere profesjonelle tjenesteleverandører tilknyttet nettet og konkurrerer på like vilkår om leveranse til brukerne. Vår misjon er å være verdiskapende for både beboerne og tjenesteleverandørene, samt å garantere for optimal drift av nettene.

I våre bredbåndsnett velger kundene innholdet selv. I et nett med konkurrerende tjenesteleverandører er kunden kongen – ikke operatøren.

Et solid konsept med bevist suksess

OpenNet i Sverige har tilbudt åpne nett siden 2002. Der kan beboere i mer enn 30 kommuner velge mellom mer enn 200 ulike tjenester fra over 60 forskjellige tilbydere.