Valgfrihet

Et åpent nett er åpent for alle. Det er vår nye infrastruktur.

web_field_flowers_close_617

Konkurranse og ytelse

Konkurransen i det åpne nettet gjør at leverandørene stadig forbedrer sine produkter for å gi deg som kunde det du ønsker. OBOS OpenNets fiberoptiske nett er fremtidens nett, det har nærmest ubegrenset kapasitet, og trafikken går med lysets hastighet. 100 megabit i dag, 10 gigabit i morgen og kanskje 10 terabit om noen år, hvem vet?

Tjenester

Flere profesjonelle tjenesteleverandører innen TV, Internett, telefoni og velferd leverer i dag tjenester til kunder med ekte valgfrihet i nettet. Vi i OBOS OpenNet er stolte av å kunne formidle innhold og tjenester for veletablerte tjenesteleverandører til et stadig økende antall kunder i nettet. OBOS OpenNet er åpent for alle tjenesteleverandører som ønsker å operere i et marked med virksom konkurranse. Få oversikt over hvilke leverandører og tjenester du kan velge mellom på denne siden.

Åpent nett – viktig for utviklingen i Norge

Nye samfunnsnyttige tjenester vil aldri se dagens lys med mindre et åpent nett eksisterer. Utvikling av kvalitetskritiske samfunnsnyttige tjenester, innen eksempelvis velferdsteknologi, fordrer et åpent nett. Internett er ikke alene en sikker nok plattform når det gjelder liv og helse. Symmetrisk høy kapasitet og et nett som er tilgjengelig for alle tilbydere av kvalitetstjenester er sentrale faktorer for tjenesteutviklingen. Nesten all øvrig infrastruktur i Norge er lukkede nett, hvor kabeloperatøren også er den som eksklusivt leverer alle tjenester.

Et høyhastighets IP-nett som er åpent er en viktig arena for utviklere av samfunnsnyttige tjenester, som eksempelvis innenfor velferdsteknologi. Safemate leverer en unik trygghetsalarm i det norske markedet. Det norskutviklede produktet og tjenestene eksporteres også til partnere i Sør-Afrika, Danmark og Storbritannia. Safemate er stolt av å kunne bidra til å berike OBOS OpenNet sitt tjenestetilbud, og ser frem til videreutvikling av tjenesten og samarbeidet fremover.

Marius Bjønnes
Product Manager
SafeMate AS