Lukkede nett

web_fiber_blue_617

Vi liker ikke monopol

Å grave ned kabel og koble en eiendom til et nett koster mye penger. Det er et stort prosjekt som krever mye tid, god planlegging, riktig teknologi og kvalifisert personell. Å koble seg på et nett kan derfor ikke være gratis, dersom man ikke tjener inn pengene et annet sted da.

En boligsammenslutning som skaffer billig, eller til og med gratis tilkobling til et nett, tror gjerne at de har gjort en god handel. De har ikke nødvendigvis det. Operatøren har nemlig låst alle beboerne i mangeårige avtaler der operatøren er eneste leverandør av alle tilgjengelige tjenester i nettet. Ofte blir det som fremsto som et «gratis» fibernett ikke så fordelaktig likevel.

Vår løsning er selvfølgelig det åpne nettet.