Åpent fibernett

Virksom konkurranse

I et åpent nett er det i prinsipp ingen tjenesteleverandør eller  operatør som bestemmer hva du skal få tilgang til. Her råder fri konkurranse, og alle tjenesteleverandørene konkurrerer på like vilkår. Dersom boligselskapet ikke har inngått fellesavtale, har du full valgfrihet til å velge den leverandør og tjeneste du selv ønsker.